Finn Holden


Lektor, lokalhistoriker, foredragsholder
Født 28.09.1928
Examen artium 1946 på Fagerborg gymnas
Cand. philol. med historie hovedfag i 1954.
Lektor på gymnas/videregående skoler 1956-1998
De siste 20 år studieinspektør (avdelingsleder) på Persbråten videregående skole
Leder av Vinderen Historielag 2004-2016
Leder av Pensjonistlaget i Utdanningsforbundet Oslo, vgs. 2011-2015

Produksjon:

Romerriket – Bysants. Fordypningshefte i historie. Oslo 1976
Olav Gotaas, Finn Holden, Erik Sølvberg: Individ og samfunn. Lærebok for videregående skole. Oslo 1984
Tiden fra 1920 til i dag, lærebok for videregående skole, Oslo 1992
Slektshistorie for kjøpmann Peder Holden og Petronelle Holden, Røros, Oslo 2000
Slektshistorie for Tor og Elise Holte, Drangedal. Oslo 2004
Vinderen fra fangstboplass til moderne bydel, Oslo 2000
Akergårder i Oslo, (Bondegårder i Oslo), Oslo 2003
Byløkker i Oslo, (Landsteder i Bymarken). Oslo 2007
Finn Holden, Clemens Saers: Persbråten videregående skole gjennom 50 år, Oslo 2009
Christian IVs by, Livet i Kvadraturen, Oslo 2012
Aker Brygge og Tjuvholmen, Oslo 2014
Historien om Bygdøy, Oslo 2016
Vestre Aker. En bygd blir by, Oslo 2018
Frogner og Majorstuen, Gjennom 400 år, Oslo 2020

Finn Holden
Frogner og Majorstuen, Gjennom 400 år

Finn Holden
Lassons gate 2, 0270 Oslo
☎ 99743866